hits

desember 2014

Vi trenger flere løse kanoner på dekk


Vær Varsom-plakaten bør ikke gjelde for bloggere.

Presseorganisasjonene har i lang tid hatt en kampanje gående overfor ungdom: "Hvor har du det fra?" 

Meningen er å øke bevisstheten om journalistikkens arbeidsmetoder og etikk, og særlig påpeke forskjellen på en avisartikkel og mer eller mindre private meldinger på Facebook eller Instagram - eller en blogg.

I går var debatten kommet til Oslo og Store Studio i NRK, og det er ikke fritt for at pekefingeren kommer fram når nyhetsredaktøren i Aftenposten, sammen med ledelsen i Norsk Journalistlag og Redaktørforbundet, skal "belære" ungdommer om kildekritikk.

Særlig fikk bloggeren Annijor (Anniken Englund Jørgensen) gjennomgå, fordi hun slengte med leppa og hengte ut Hennes&Mauritz som "versting" etter en studietur om barnearbeid i Asia sammen med Aftenposten i vår.  

Eksemplet er jo illustrerende for skjæringspunktet mellom en hjertevarm blogger som reagerer moralsk, og et seriøst nyhetsmedium som må kunne dokumentere sine påstander. Men jeg er ikke sikker på om det er bloggeren som skal kritiseres. Like gjerne kan vi si at Aftenposten ikke gjorde en grundig nok jobb.

I Nettavisen har vi et helt annet utgangspunkt når det gjelder bloggerne.

Vi huser over 300 000 bloggere gjennom blogg.no. Dette er bloggere som er "aktive" i den forstand at de har blogget minst en gang i løpet av siste halvår. Disse skriver omtrent 100 000 blogger i måneden.

I tillegg har vi de såkalte "NA-bloggerne", som er knyttet opp mot redaksjonene på sport, nyheter, politikk og økonomi. Disse ca 90 bloggerne skriver 5-7 blogginnlegg om dagen, og blir ofte frontet på forsida.

Et lysende eksempel her er John Christian Elden, en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, som publiserte sin blogg "En grei dom" en time og ett minutt etter at Northug-dommen falt i Trondheim tidligere i høst.

Dessuten kommer ca 60 magasinbloggere tilknyttet Side2 og Side3. Her finner du blant Sophie Elise - også kjent fra TV-programmet "Bloggerne" på TV2, og før nevnte Annijor.

Vi mener at bloggerne utgjør et sant demokratisk overskudd. De er del av en viktig demokratisk utvikling, der folkets røst har funnet en vei forbi elitens portvoktere enten de sitter i redaksjonene eller i andre institusjoner.

Debatten med slagordet "Hvor har du det fra" er fortjenstfull. Men pressen må ikke tro at vi har noe slags monopol på jus og etikk. For selvsagt må bloggerne holde seg til norsk lov. Både injurielovgivningen og markedsføringsloven gjelder.

I tillegg dreier det seg om god folkeskikk, der særlig budet fra skolegården om ikke å slå noen som er svakere enn deg selv er en god leveregel.

Jeg mener det ville være en urett både mot bloggerne og mot demokratiet dersom presseorganisasjonene skal forsøke å påtvinge sine egne "vær varsom"-regler på unge bloggere.

Selvsagt har mange av bloggerne godt av å lære om kildekritikk. Men det er ikke på "undersøkende journalistikk"- området bloggerne kan øse av sitt demokratiske overskudd. Det er som frie stemmer som slår mot høyre og venstre - mest mulig uten filter.

Særlig i en tid der pressen er i ferd med å kvele seg selv med alt for strenge og byråkratiske tilsvarsregler, trenger vi løse kanoner på dekk. Vi trenger flere av dem: Bloggere som kan fyre løs mot urett uansett hvor de finner den; om den er på skolen eller på sminkerommet eller på studietur i Asia. 

Det bør de få gjøre uten krav om tilsvar. Det tåler makta og de store internasjonale konsernene og "the chattering classes" inderlig vel. 

 

#Hvorhardudetfra? #NorskPresseforbund #NorskJournalistlag #Værvarsom #Nettavisen #ErikStephansen

 

Systematiske skjevheter i Oslo-skolenKartet som Nettavisen har laget viser et markant skille mellom øst og vest.

I går ble noen av resultatene fra de nasjonale skoleprøvene offentliggjort, og igjen kommer de sedvanlige reaksjonene -  fra både skolefolk og andre:

Det er galt å offentliggjøre, fordi det brukes bare til uheldig konkurranse skolene mellom. Det skaper dårlig omdømme for skoler som sliter hardt fra før.

Og det er galt å måle, fordi det bare blir uheldig fokus på karakterer, ikke på andre, mer menneskelige verdier. 

 "Ja, nå tar de seg sikkert ordentlig sammen, de skolene som kommer dårligst ut", blir det sagt sarkastisk på Twitter, og jeg er enig: Det finnes gode argumenter for å ikke offentliggjøre resultatene. Men argumentene for å offentliggjøre er bedre.

For det første har vi de prinsipielle begrunnelsene:

(fortsetter under bildet)


Skolebyråd Anniken Hauglie (H) styrer en skole delt mellom øst og vest. Foto: Høyre

Det er viktig å måle. Ellers vet vi ikke hva vi snakker om. Kunnskap er aldri av det onde.

Og det er viktig å offentliggjøre. En opplyst debatt er bedre enn en uopplyst debatt. Hvis rektorer og skolefolk skal vite, må foreldre og elever få vite.

Så er det selvsagt riktig at prøvene ikke måler hvor god elevene er blitt til å samarbeide. Eller hvilke sosiale egenskaper de har. Men vi vet om den svakheten. Den kan vi ta høyde for.

Da jeg gikk på Nørvøy ungdomsskole i Ålesund en gang i forrige århundre, tenkte vi aldri på om Nørvøy var en god eller dårlig skole. Det var et spørsmål som aldri streifet oss. Vi gikk bare på skolen.

Heller ikke foreldrene våre vågde å tenke tanken. Lærerne var riktignok gode eller dårlige, basert på magefølelse eller rykter, men ikke skolene. Det fantes andre skoler, i andre bydeler og andre byer, men om de var bedre eller dårligere enn vår?

Det var rett og slett en utenkt tanke. Rektorene levde i en beskyttet tilværelse, nesten uten krav. Så lenge alt var noenlunde hyggelig, og ingen stakk hverandre med kniv eller sniffet for mye lim på sløyden, så var det greit.  

Nå er bevisstheten en annen. Vi kan rekke opp handa på FAU-møte og spørre rektor - hvorfor er elevene så dårlig i engelsk, og hva har du tenkt å gjøre med det?   

Og ikke minst - og her er vi ved den viktige politiske begrunnelsen:

Resultatene hjelper oss til å se systematiske skjevheter i for eksempel osloskolen.

Forskjellene kan du se her, i Nettavisens skolekart over Oslo.

Med ett blikk kan du se at skolene med resultat over gjennomsnittet ligger på vestkanten, mens de med resultat under snittet ligger på østkanten.

Hva har politikerne tenkt å gjøre med det? Kan vi som bor på østkanten finne oss i dette?

Byrådet gjør allerede noe, men tydeligvis ikke nok. Og hvorfor gjøres det ikke mer for å finne ut av årsakene?  Alle skjønner at innvandringen kan være noe av forklaringen. Det finnes også rikelig med historiske årsaker, men de forklarer antakelig ikke alt.

For ikke å snakke om landet som helhet, som vi skrev om i går:

Les: Resultater nasjonale prøver fylkesvis

Hva har nasjonale politikerne tenkt å gjøre med at Finnmark kommer så elendig ut? Og hva har finnmarkingene selv tenkt å gjøre med det? Har de tenkt å stå han av - og ta seg en tur på vidda eller på sjøen?  Eller har de tenkt å finne ut hva i all verden årsaken kan være?

Kunnskap er makt, og de nasjonale prøvene gir verdifull kunnskap om en del av skolehverdagen til barna våre. Ikke om alt, men en viktig del. Den kunnskapen må særlig folk som er opptatt av skolens ve og vel sørge for å bruke, ikke sutre over at enkelte skoler blir stigmatisert.

Dessuten: Det er resultatet som gjør at skolene eventuelt blir stigmatisert, ikke at resultatet blir funnet og offentliggjort.

 

 

 #skole #skolepolitikk #oslokommune #nettavisen #erikstephansen #