hits

Her kan Stortinget redde mange liv

NARKOREFORM: Sturla Haugsgjerd i Foreningen Tryggere Ruspolitikk har vært en av pådriverne for å overbevise helseminister Bent Høie (H).

 

Endelig ser det ut som om Stortinget er klar for det første skrittet mot en narkotikareform som kan kan redde hundrevis av liv.

En budsjettinnstilling fra helse- og omsorgskomiteen gjør det klart at det nå er flertall for å avkriminalisere narkotikabruk her i landet. Konkret betyr det at hovedansvaret for rusomsorg og illegale rusmidler overføres fra justis- til helsesektoren.

Det er Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og SV som danner flertallet i komiteen. Frp og KrF er imot. 

Det er viktig å få med seg at flertallet ikke går inn for legalisering, men avkriminalisering. Skillelinjene må selvsagt gås opp, men hovedpoenget er at narkomane skal møtes som det de er: som syke, som pasienter, som mennesker som trenger helsehjelp - ikke straff.

Dette skrev jeg mer inngående om for to måneder siden, da helseminister Bent Høie (H) fikk overrakt 13 tekster for en mer human narkotikapolikk av flere bruker- og pårørendeorganisasjoner:

De narkomane er syke, ikke kriminelle

I dag klokka 13 på fredag den 13. oktober fikk helseminister Bent Høie overrakt 13 tekster om en mer human narkotikapolitikk. Han bør nå benytte sin historiske sjanse til å bli helseministeren som avkriminaliserer narkotika i Norge. Jeg tror de fleste av oss har hatt en nagende mistanke om det: Måten vi behandler narkomane på holder ikke.

 

Det er liten tvil om at kursendringen i narkotikapolitikken vil bli vanskelig. KrF og Frp kommer med vektige innvendinger, blant annet at legalisering kan gi feil signal til ungdommer som gjerne kunne tenke seg å teste for eksempel cannabis. 

Det er mulig.

Men det er også mulig at for noen grupper er det selve forbudet som skaper spenningen, og at et mer avslappet diskusjonsklima gjør det mulig å nå gjennom med bedre informasjon om skadevirkninger.

Det er også mulig at dagens kriminalisering i seg selv er med på å bringe ellers lovlydige ungdommer og voksne over i en gråsone som det bare er kriminelle organisasjoner som tjener på.

I februar skal helse- og sosialkomiteen også på studietur til Portugal. Der finnes nemlig en av hovedbegrunnelsene for nødvendigheten av en ny narkotikapolitikk.

I Portugal har de nemlig sluttet å dø av overdoser. Nærmere bestemt: 

  • I 2016 hadde Portugal, med 10,3 millioner innbyggere, 44 overdosedødsfall.
  • Norge, med 5,2 millioner innbyggere, hadde 266 overdosedødsfall.

Med andre ord: Med en tilsvarende narkotikapolitikk ville det være mulig å tenke seg at antall årlige overdoser i Norge skulle vært 22 - ikke 266.

Det vil si over 200 menneskeliv spart. Hvert eneste år.

Ingen tror at det er så enkelt. 

Men ett eller annet med ruspolitikken i Norge er rav, ruskende galt. Noe som gjør at vi mister altfor mange av våre beste folk hvert eneste år.

Det skal stortingsflertallet ha ros for endelig å ta tak i.

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar