hits

Løgn og forbannet statistikk

SSB-RAPPORT: Hva er egentlig fakta bak tallene? 

Begge sider i innvandringsdebatten må skjerpe seg når det gjelder den siste kriminalitets-statistikken fra Statistisk Sentralbyrå.

Statistikken som kom for to dager siden er kontroversiell. Først forlangte SSB en stiv pris for å lage den, noe som av enkelte ble tolket som at de "nektet". Deretter ble den direkte bestilt av Sylvi Listhaug og Justisdepartementet, som også har betalt det den kostet.

Men nå foreligger rapporten "Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre" - og straks er lurvelevenet i gang:

- Dette viser det vi har sagt hele tiden, innvandrer-kriminaliteten er skyhøy! roper den ene siden.

- Ne-hei! Nordmenn er like kriminelle! roper den andre. 

Det er den britiske statsministeren Benjamin Disraeli som allerede på 1800-tallet skal ha uttalt den berømte setningen: "Det er tre typer løgner: løgn, forbannet løgn, og statistikk".  

Han påpekte dermed hvor lett det er å lese tall slik at de tilfeldigvis passer til det du selv har ment hele tiden. Eller mer direkte: at enkelte bruker statistikken bevisst for å opprettholde myter og usannheter.

Benjamin Disraeli (1804-81)

Til "innvandringsmotstanderne" først:

Vi vet at det er høyere kriminalitet blant menn enn hos kvinner. Vi vet også at det er høyere kriminalitet blant unge menn enn hos eldre menn. 

Når vi da vet at mange innvandrerne til Norge er unge menn, er vi nødt til å sammenlikne dem med norske unge menn. Ellers får vi ikke et riktig sammenlikningsgrunnlag. Dette har SSB gjort, og skriver:

"Helt sentralt her er at unge menn vesentlig oftere begår lovbrudd enn andre grupper. Det er følgelig rimelig å forvente at befolkningsgrupper med en stor andel unge menn er overrepresentert i kriminalstatistikken nettopp fordi de består av en større andel unge menn."

Det er selvsagt de justerte tallene vi må bruke i debatten. Da ser vi at kriminaliteten særlig blant norskfødte med innvandrerforeldre er høyere enn blant andre nordmenn, men ikke så høye som enkelte vil ha det til:

Det er de justerte tallene som er mest sanne, og som må brukes i debatten. Kilde SSB

Så til "innvandringstilhengerne": 

Men noen "innvandringstilhengere" går lenger. De vil også justere for sosioøkonomiske forskjeller, altså klasse, fattigdom eller arbeidsledighet. Det vil si: Hvis de fleste afghanske flyktningene til Norge er fattige, arbeidsledige unge menn - så må du sammenlikne med fattige, arbeidsledige unge norske menn, hevder de. Og vipps - da har du rasjonalisert bort nesten hele den statistiske forskjellen. 

Og slikt er selvsagt fristende å gjøre for de som gjerne vil tenke bare godt om menneskeheten. Slik som svenskene. Men den overhengende faren er at da fortsetter vi bare å lukke øynene for det tallene faktisk kan fortelle oss. 

For selv om man kan forklare tallene ut fra forskjellige variabler, så er det ikke slik at tallene forsvinner

Det er fortsatt slik at unge menn fra Kosovo, Irak og Somalia  er på toppen av kriminalitetsstatistikken i Norge, med iranere og afghanere hakk i hæl:

 

Hos danskene stiger kriminaliteten når vi justerer. Det må bety at det er mange eldre, danske kvinner i Norge. Kilde Nettavisen/SSB

Og dette er nyttig å vite, for disse tallene fra Synøve N. Andersen og de andre forskerne i SSB kan man faktisk bruke til noe:

Man kan sette inn tiltak spesielt rettet mot unge, menn fra Kosovo. Eller Irak. Og ikke minst: man kan mobilisere hele det kosovo-albanske og irakiske miljøet i Norge. For dette vil de antakelig være takknemlig for å bli tatt med på, som kompetente, ansvarlige mennesker. For de synes heller ikke det er noe hyggelig at ungdommene deres topper kriminalitetsstatistikken. 

Synøve N. Andersen har levert viktige tall som kan brukes til noe. Foto SSB

Og så kan vi forske videre: 

Er det slik at kriminaliteten er ulik blant de ulike nasjonalitetene? Er det slik at noen nasjonaliteter står langs Akerselva og selger dop, mens ungdommer fra andre kanter av verden stjeler biler eller materialer fra byggeplassene? 

I så fall er det viktig informasjon. For da trengs kanskje ulike tiltak til de ulike gruppene. 

Et annet viktig punkt: Statistikken viser at kriminaliteten er høyere blant andregenerasjons innvandrere enn blant førstegenerasjon. Hvorfor det? Her trengs det åpenbart mer forskning. 

En gledelig ting: Kriminaliteten både blant første og andre generasjon har faktisk gått nedover de siste 15 årene, selv om den har økt igjen de siste tre.

Den viktigste lærdommen fra tallene er kanskje likevel det som ofte er kronargumentet til den kjente svenske økonomen og tallknuseren Tino Sanandaji, som også har vært i Norge mange ganger:

Tallene dokumenterer gjerne at det ikke står så bra til. Men at de ofte er bedre enn det de verste pessimistene vil ha det til.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar