hits

Mistroens farlige spiral - faktisk

ELLER DELVIS: Helt feil eller delvis feil? Det er spørsmålet som Faktisk.no burde vurdert litt nøyere.

Om det er slik at det norske debattklimaet er blitt forverret den siste tida, hvem har i så all ansvaret for det?

Jeg har ikke tenkt å forsøke meg på noe faktisk svar på spørsmålet. Men litt nærmere kan vi kanskje komme:

I forrige uke sto Faktisk.no i fokus. Magasinet Side3/Nettavisen hadde skrevet en sak der tittelen ble strukket litt langt, og fikk karakteristikken "Faktisk helt feil". I kjølvannet av dette avdekket jeg systematisk motvilje mot åpenhet, ledende spørsmål og tildels lurvete metoder hos faktasjekkerne.

I diskusjonen som fulgte oppdaget vi noe påfallende:

Vi fikk voldsomme heiarop fra ytterste høyre. Og tilsvarende mistro og motvilje fra venstre. Hvorfor det?

Selve saken handlet om et opprop om tiltak for å redde verden fra miljøkrise. Det var ingen tydelig høyre- eller venstrevinkel  i verken oppropet eller artikkelen som skulle tilsi en slik reaksjon.

Så hvorfor heiet høyresiden i kommentarfeltet så voldsomt på at vi skulle "ta" Faktisk.no?

Og hvorfor var det så mange på venstresiden som nærmest instinktivt skulle forsvare alt Faktisk.no hadde gjort, til tross for den betydelige dokumentasjonen vi la på bordet? 

Jeg tror svaret er foruroligende - og det ble tydeliggjort denne uka, da stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) - ifølge twitter-figuren Forsberg - nektet å svare på spørsmål fra Faktisk.no.  Noe som naturlig nok fikk mange på venstresiden, blant annet Forsberg til å reagere:

Twittermeldingen fra Forsberg. Faksimile

Reaksjonen hans er forståelig, og i dagens dabattklima vil jeg presisere:

Jeg er enig med ham. Jeg synes det ville være foruroligende om en norsk stortingspolitiker kom med påstander i et intervju på Resett, og deretter nekter å gi kommentar til Faktisk.no eller andre aviser etterpå. 

(Keshvari påpeker at dette ikke er korrekt, se presiseringen nederst)

Som politiker skal du vite at uansett hvilket parti du tilhører: De fleste velgerne dine leser aviser, ser på tv, hører på radio hver dag. Å ikke svare på spørsmål fra seriøse medier er ikke bare arrogant. Det viser et udemokratisk sinnelag.

Og, som Forsberg skriver: Det kan bety at vi er på vei mot en mediehverdag som i USA - der en fersk undersøkelse viser at rundt 80 prosent av republikanerne ikke har tillit til de ordinære mediene. Tilsvarende tall for Demokratene er rundt 25 prosent, og viser en så  fullstendig ulik verdensoppfatning at at de to partene omtrent ikke klarer å snakke med hverandre.

Dette farlig.  

Men her har også Faktisk.no selv et ansvar. Noe jeg også påpekte i den forrige "krangelen" mellom Faktisk.no og Nettavisen. 

Faktisk.no ble opprettet i et opprivende klima etter Brexit og den amerikanske valgkampen. Det ble avslørt at falske nyheter ble mer lest enn reelle nyheter, og både Facebook og Google satte i gang tiltak for å stanse flere av de falske "nyhetsnettstedene". Derfor ble også Faktisk.no opprettet. Men siden de tydeligvis ikke fant så veldig mye fake news i lille Norge, så måtte de kaste seg over mer ordinære saker i stedet.

Og dermed har de gjort seg til ambassadører for ørsmå, pedantiske og moralistiske krangler om detaljer og tolkninger. Som denne angjeldende Keshvari:

- Det har aldri vært mer kriminalitet, barnefattigdom og uroligheter, sa han.

Og det er selvsagt feil. Vi kan bare tenke oss hvordan det var på østkanten 1800-tallet. Men også de siste årene har kriminaliteten gått ned.

Men Keshvari har likevel et poeng: Det var nemlig en kraftig økning i kriminaliteten i fjor. 

Noe Nettavisen-blogger George Gooding påpekte i en ørliten twitter-diskusjon med faktasjekkerne.

 

Twitterdialogen på Twitter. Faksimile.

 

Gooding fikk støtte fra noen, men ble også umiddelbart latterligjort. For Gooding har jo tidligere påstått at ikke absolutt alt som har stått om Trump i norske medier er sant, så han er jo helt noldus. Amerikaner og greier. Bare en dust, ifølge "twitter-trollene" - som ofte er like ille som de mer velkjente i kommentarfeltene.

Selv om Gooding har et helt åpenbart poeng:  Med bare ørlite godvilje skjønner vi at det er en talemåte. Alle på Vestlandet har gått ut i stormen og påstått at vi aldri har opplevd en slik vind før - selv om vi alle vet at det var mye verre under nyttårsorkanen i 92.

Det er derfor det blir et så åpenbart selvskudd å bruke det knallrøde kortet for å arrestere en politiker som bare har tatt litt for mye i.

På sine nettsider skriver Faktisk.no at de opererer med en skala på fem karakterer:

  • Faktisk helt sant (grønt)
  • Faktisk delvis sant (gult)
  • Faktisk ikke sikkert (grått)
  • Faktisk delvis feil (orange)
  • Faktisk helt feil (rødt)

Det er derfor det blir så underlig - med tanke på hva som virkelig er falske nyheter, og hvilken skade det kan gjøre på våre demokratier - at Faktisk.no drar fram det knallrøde kortet når en norsk politiker drar det litt for langt i et pågående ordskifte.

Særlig når tilsvarende dra-det-litt-for-langt-tilfeller fra eksempel Audun Lysbakken (SV) og Jonas Gahr Støre påviselig er blitt behandlet mildere med karakteren Faktisk delvis feil (se lenker). 

Vi som leser kommentarfelter har sett det lenge:

Ute på høyrekanten, der mange faktisk trenger en troverdig faktasjekk, er det ikke tillit til Faktisk.no. Der ytres det synspunkter som at "Faktisk.no ble opprettet bare for å kunne knekke rights.no og document.no. Så må de bare "liksom" ta noen andre i tillegg, for å virke troverdig"

Jeg vet at det ikke er slik. Jeg vet at Faktisk.no ble opprettet ut fra et ekte ønske om å kvalitetssikre norske medier, og samtidig hindre at rene falsknerier  skulle få spillerom.

Faktasjekkerne som ikke ville la seg faktasjekke

Faktisk.no ble opprettet for å faktasjekke norsk presse, men vil ikke la seg faktasjekke selv. I stedet tyr de til lurvete snarveier og nekter å vise fram en redelig metodikk som lar seg etterprøve. Nå i november var det Nettavisen som fikk gleden av å bli faktasjekket av Faktisk.no.

 

Men da må Faktisk.no selv arbeide hardt for skaffe seg tillit - i alle politiske leire, og ikke henfalle til tolkninger, detaljer eller rent tøv som at Halloween ikke kommer fra USA - men fra Skottland eller Irland. Og de må for all del ikke skape mistanke om at de selv tilhører en slags venstreside og dermed dømmer politikere på høyresiden strengere. 

Om Faktisk.no skal ha noen funksjon i det norske medielandskapet og i det norske samfunnet,  må de være pinlig nøyaktige. Og passe på at de er rettferdige og nøytrale. Bruke åpne metoder. Og være litt mindre skråsikre. Hvis ikke de klarer dette, bidrar de faktisk til å øke mistroen til norske medier i stedet for å minske den.

Så tilbake til Kesvari-saken, og et morsomt poeng til slutt:

I sin "dom" har Faktisk.no intervjuet instituttleder Heidi Mork Lomell ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun bidrar med massevis av statistikk, og sier mye klokt. Blant annet blir hun referert slik av journalisten i Faktisk.no

"På generelt grunnlag forteller hun at endringer i kriminalstatistikken ikke alltid gir et riktig bilde på om kriminaliteten faktisk går ned eller opp."

Jeg synes redaksjonen i Faktisk.no bør lese akkurat den setningen en gang til.

For det første innebærer det hun sier at de rent faktisk ikke kan påstå noe sikkert i det hele tatt. For det andre minner det meg om det en lærer sa til meg en gang: Jo mer du vet om et felt, jo mindre skråsikker blir du. 

Hvis han hadde rett i det, betyr det at instituttlederen vet og forstår mye. Mens Faktisk.no ikke skjønner noe som helst. 

 

RETTELSE/PRESISERING: Jeg tok det for gitt at når Faktisk.no skrev at Keshvari ikke ville gi tilsvar til saken, så var det sant. Nå dokumenterer Keshvari at han har svart på spørsmål fra dem i flere ulike mailer. Keshvari sier også at han ikke er blitt kontaktet av andre aviser i saken, og at han følgelig heller ikke har nektet å svare dem. Det blir derfor feil når jeg skrev i den opprinnelige teksten at han skriver seg inn i en nokså stygg Frp-tradisjon, der det blant annet inngår brenning av lokalaviser

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar