hits

Oslo-skoler latt i stikken

kommentarer
Stovner videregående skole. Innfelt kunnskapsminister Henrik Asheim og rektor Terje Wold. 

Rektor ved Stovner videregående skole fortjener ros for å ha slått alarm om situasjonen ved skolen. Byrådet i Oslo bør derimot skjemmes for ikke å ha tatt grep før kunnskapsministeren nå kommer på banen. 

Dagsavisens journalistikk om situasjonen ved enkelte videregående skoler i Oslo følger en klassisk oppskrift:

I uker og måneder har avisens dyktige journalist Karin L. Fladberg skildret situasjonen ved skolene. I artikkel på artikkel har hun tålmodig og standhaftig skrevet om adgangskontroll ved Bjørnholt videregående, dobling i antall voldshendelser mot lærere, verstinglister på opptil 40 elever - og nå sist uke om slåsskamper og trusler med øks og brekkjern på Stovner.

LES OGSÅ: Når politiet abdiserer

FIKK DU MED DEG DENNE? Gjenoppretter statusen til mamma og pappa

Denne uken eskalerte saken. I en e-post til skolens ansatte skrev rektor Terje Wold at han nå har bedt Utdanningsetaten i Oslo kommune om hjelp.

«Jeg skrev at jeg, slik situasjonen var nå, ikke kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø. Jeg ba om hjelp fra Utdanningsetaten for å finne løsninger både på kort og på lang sikt.», skriver Wold.

I motsetning til Dagsavisen, har riksmediene nesten ikke omtalt problemene i Oslo-skolene.

Rett nok var vi i Nettavisen først med omtalen av at lærer Clemens Saers ble alvorlig skadd etter at en elev tok strupetak ved Oslo Handelsgymnasium for tre år siden. Men heller ikke vi har gjort jobben vår med å overvåke hovedstaden tilstrekkelig. 

Lektor Clemens Saers krever oppreisning av Oslo kommune, blant annet på grunn av mangelfull risikovurdering. Foto Trond Lepperød.

Men de som virkelig fortjener kritikk for unnfallenhet, er Utdanningsetaten. Ikke bare ble Saers søksmål på 250 000 kroner etter sykemelding og vedvarende skader rutinemessig avfeid. Senere har treneringen fra kommunens jurister vært pinlig og tildels skammelig. 

Også på de andre områdene har kommunen gjort altfor lite, motvillig, og altfor sent. 

Nå har altså konstituert kunnskapsminister Henrik Åsheim tatt affære og innkaller til hastemøte. 

- Eksemplene som har kommet fram, er rett og slett ekstreme og ganske sjokkerende. En rektor skal virkelig ikke måtte si, på forsiden av avisen, at han ikke kan garantere for sikkerheten til lærere og elever. Slik som dette kan vi rett og slett ikke ha det i norsk skole, sier Asheim til Dagsavisen. Og legger til:

- Jeg mener ikke å overstyre Oslo, men ønsker at vi så raskt som mulig skal møtes for å diskutere hvor skoen trykker.

Klarere kan det neppe sies at det nettopp er overstyre han gjør. Henvendelsen fra Asheim har også gått til Oslo-politiet og Justisdepartementet. 

Tone Tellevik Dahl er ansvarlig for unnfallenheten. Foto Paul Weaver.

Så kommer selvsagt spørsmålet om hva som kan gjøres.

Det er selvsagt lett å rope på mer politi og vakthold, noe som tydeligvis er nødvendig på kort sikt i dagens situasjon. På lengre sikt må det derimot settes inn mer positive tiltak, som flere lærere, større ressurser og mer målrettet undervisning. 

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet, som må ta ansvaret for unnfallenheten, har imidlertid rett i en ting:

Osloskolenes finansieringsmodell, sammen med fritt skolevalg, har utvilsomt ført til en ond sirkel for flere av skolene.

Svake resultater har ført til svak søkning, som igjen har ført til færre ressurser for de som er verst stilt. Slik har vi fått tilnærmet eliteskoler på den ene siden, med opphopning av skoler med svake resultater, uro og problemer på den andre.

Flere av skolene er regelrett latt i stikken.

Dette må også den borgerlige politikerne i Oslo ta på alvor. Nå trengs det først og fremst håndfast og pragmatisk innsats fra alle parter, uten politiske kjepphester. 

For slik kan vi ikke ha det.