hits

Mer åpenhet om moskeene

kommentarerShoaib Sultan i Antirasistisk Senter reagerer på at Hege Storhaug og Human Rights Service planlegger å kartlegge alle moskeene i Norge. Det er høyst forståelig. Han bør likevel forsøke å imøtekomme Storhaugs målsetting.

Shoaib Sultan er en av de muslimske stemmene det er verdt å lytte til i innvandrings- og islamdebatten. I går stilte han i Nettavisen for å møte  leserne -  både for å debattere i kommentarfeltet og bli intervjuet i en halvtimes tid av Anders Høglund direkte på Facebook.

Først: Redselen mot Hege Storhaug og Human Rights Service (HRS) er forståelig. Hun er en av dem som virkelig skaper elsk/hat-reaksjoner i store grupper av nordmenn, og har tidligere kommet med enkelte nokså anti-demokratiske forslag - der hun i praksis vil avskaffe religionsfriheten i Norge.

LES MER HER: Despoten Hege Storhaug

Derfor er det lett å forstå Sultan når han frykter at borgervernliknende overvåkingsgrupper med kamera skal stå og ta bilder av barn som går inn eller ut av en moske. Det er heller ingen tvil om at enkelte av Storhaugs tilhengere kunne tenke seg å gjøre det akkurat slik.

Men Storhaug har strengt tatt ikke oppfordret til dette. Hun har bedt om hjelp til å kartlegge moskeer i Norge fordi mange er "åpenbart svært bekymret" over den kulturelle endringen av Norge.

Og her har Storhaug et innlysende poeng. 

Det er ingen tvil om at den siste tidens blinde terror mot europeiske byer har skapt frykt og mistenksomhet i store deler av befolkningen. Denne frykten kommer i tillegg til usikkerheten som allerede er der, noe som igjen kan være med å forsterke en ond spiral.

Det beste våpenet mot frykt og mistenksomhet er fakta.

Derfor burde det også være i moskeenes interesse å vise mest mulig åpenhet. Mitt forslag til Shoaib Sultan er derfor at de muslimske menighetene selv - eventuelt i samarbeid med myndighetene - kommer HRS i forkjøpet og imøtekommer ønskene om en samlet oversikt.

Den trenger ikke være særlig annerledes enn oversiktene som allerede finnes over kristne menigheter i landet.

Oversikt over store og små norske kirkebygg på origo.no

 

Åpenhet er et viktig redskap mot terror. Åpenhet er også et viktig redskap for å bygge tillit mellom muslimer og andre nordmenn.

Så er det en velkjent sak at tilliten til dagens ledelse i Islamsk Råd er såpass tynnslitt, at det neppe kan ventes særlig hjelp derfra. Det er i så fall en utfordring menighetene selv må finne ut av. 

Så er jeg klar over at det allerede finnes enkelte oversikter over muslimske trossamfunn, som for eksempel denne listen over moskeer i Norge på Wikipedia: 

Utdrag fra Wikipedias oversikt over 126 moskeer i Norge, fra 2010. N/A betyr at opplysningene ikke er tilgjengelige.

 

Disse oversiktene er imidlertid ufullstendige, og gir ikke svar på mye av det mange lurer på - og som ville være helt greit ble allmenn kunnskap:

Hva heter menigheten? Hvor mange tilhengere har de? Hvilken trosretning tilhører de? Hvor kommer den retningen fra, og hva tror de på? 

Shoaib Sultan er tidligere generalsekretær i Islamsk Råd, og tidligere ordførerkandidat i Oslo for MDG. Han er en som tidligere har vist evne til å lytte, og blir av mange oppfattet som en talsmann for moderne muslimer i Norge.

Etter min mening burde Shoaib Sultan i større grad anerkjenne behovet for mer åpenhet og fakta rundt muslimske menigheter og moskeer i Norge.

Samtidig som Hege Storhaug i større grad burde anerkjenne og aktivt forsøke å dempe frykten noen av forslagene hennes skaper blant muslimer i Norge.