hits

Pasientsikkerhet, sannhet og sløseri

kommentarer
Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst mottar Sløseriprisen 2016 av Skattebetalerforeningens Karine Ugland Virik.

I april ble Helse Sør-Øst tildelt Sløseriprisen av Nettavisen og Skattebetalerforeningen. I mai har helsegiganten vært i fokus for manglende pasientsikkerhet, og en IT-direktør måtte gå. Tilfeldig? Neppe.

Begge saker handler om offentlig kompetanse (eller inkompetanse) når det gjelder IT. Og begge saker handler om anbudsregler som antakelig ikke er gode nok. 

Helse Sør-Øst er vårt største helseforetak, med hele 35 sykehus og ansvar for hele 2,8 millioner mennesker. 

Først røntgen: I 2013 kjøpte Helse Sør-Øst nytt datasystem for radiologi, eller røntgenbilder. Vinneren av anbudsrunden var en av verdens største leverandører. Carestream Health skulle ha 478 millioner kroner for jobben, som ble beskrevet som "hyllevare". Altså en halv milliard kroner for ferdig teknologi som nærmest bare skulle plukkes og monteres.

I 2016 fortalte TV2 at systemet fremdeles ikke var innført på et eneste sykehus. Og de berørte røntgenlegene som hadde forsøkt deler av systemet, ville skrote hele greia

Som resultat av dette ble Helse Sør-Øst i april tildelt Sløseriprisen av Nettavisens lesere i samarbeid med Skattebetalerforeningen. Da styreleder Ann-Kristin Olsen motvillig mottok prisen 28. april, mente hun prisen var urettferdig - og forsikret om at var feilene rettet opp, og at var de på god vei til å finne en løsning sammen med leverandørene.   

Bare to uker senere kunngjorde helseforetaket at røntgensystemet var utsatt i ytterligere fem år

Teknologidirektør Thomas Bagley ved Helse Sør-Øst satt fremdeles tilsynelatende trygt. Mens administrerende direktør Cathrine M. Lofthus var taus som en østers.

Thomas Bagley måtte gå fra Helse Sør-Øst, men har fått ny statlig toppjobb i Norsk Helsenett. 

Så pasientsikkerhet: Men i mai blir direktørene Bagley og Lofthus drevet fra skanse til skanse i en annen sak, om pasientsikkerhet og utenlandske IT-arbeideres tilgang til sensitive opplysninger i forbindelse med at helseforetakets datasystemer skal flagges ut til den amerikanske giganten HPE.

Helseministeren får misvisende eller mangelfull informasjon, og nå er tålmodigheten tilsynelatende slutt: Teknologidirektøren må gå, og trekker seg også fra vervet som styreleder i det heleide selskapet Sykehuspartner. Samtidig stoppes outsourcingen

Utenfra ser dette noe kaotisk ut.

Det ene er de interne problemene som Norges største helseforetak åpenbart sliter med. En ledelse som for det første har et problematisk forhold til pressen, og for det andre har et avslappet forhold til sann og presis informasjon, er sjelden et godt tegn.

Det andre gjelder praksisen med anbud, og her er flere offentlige virksomheter i samme skvis som Helse Sør-Øst:

Mange vil være enig i at outsourcing og utsetting på anbud kan gi store økonomiske innsparinger. Men en bieffekt er åpenbart at virksomheten selv risikerer å bli tappet for kompetanse, og at interne folk kjemper i for bratte motbakker mot store, veltalende eksterne leverandører.

Det siste ankepunktet er at pris kan bli tillagt for stor vekt i forhold til kvalitet og leveransesikkerhet. Veireno og søppelkaoset i Oslo er kanskje det mest nærliggende eksempelet på det. 

Ann-Kristin Olsen er tidligere politimester, fylkesmann og sysselmann på Svalbard.