hits

Derfor anmelder vi Facebook-forfalskningene

kommentarer
Facebook-siden "Slå ring om Norge" har laget forfalskede lenker fra både Nettavisen, NRK, Dagbladet og Dagens Næringsliv. Faksimile Medier24

Denne uka innleverte Nettavisen en utvidet politianmeldelse mot den eller de som har forfalsket våre nyhetssider og spredt dem på Facebook. 

Den direkte foranledningen til anmeldelsen er en hendelse i forrige uke, da en sak fra Arbeiderpartiets landsmøte ble forfalsket og "vridd" til noe helt annet enn den opprinnelige saken. 

I utganspunktet publiserte Nettavien en helt vanlig nyhetsartikkel med tittel "AUF-lederen vil ha tilbake arveavgift".  Bare få timer etterpå ble artikkelen delt på Facebook med tittel "AUF-araber vil ha tilbake arveavgiften for nordmenn" -  og med oppdiktet ingress om at "det trengs flere penger for å fø på syrere og somaliere i Norge ..."

Politianmeldelsen vekker interesse i presse-Norge, blant annet har generalsekretær Arne Jensen karakterisert forfalskningen som "svært alvorlig".

Og i dag har nettstedet Medier24.com en god gjennomgang av saken, hvor de avdekker at også en rekke andre nyhetsmedier har vært utsatt for det samme.

LES MER HER: Denne høyrevridde Facebook-siden forfalsker lenker fra en rekke medier. Nå har Nettavisen anmeldt slik svindel til politiet

Når Nettavisen har valgt å gå til politianmeldelse av forfalskningen, er det i hovedsak av tre grunner: 

Den venstre siden er ekte. Siden til høyre er forfalsket. For den vanlige leser er det vanskelig å oppdage.

Den er med å svekke troverdigheten til Nettavisen. Noen vil kunne tro at det faktisk er Nettavisen som har skrevet en slik dustete/hatefull tittel. Dette er særlig alvorlig for Nettavisen, fordi vi i lang tid har forsøkt å føre en prinsipielt åpen linje i innvandrings- og flyktningedebatten. Dette kan noen ganger være en vanskelig balansegang, hvor det å bli tilgriset på denne måten kan være helt ødeleggende.

For det andre er det med og ødelegger troverdigheten til mediene generelt. I disse tider, med så mye oppmerksomhet rundt "falske nyheter", er det helt avgjørende at leserne skal kunne stole på at en Aftenposten-artikkel faktisk er en Aftenposten-artikkel, og at det er Nettavisen som lager titlene i Nettavisen.

Og for riktig å bruke store ord:

Forfalskningene med på å bryte ned hele den offentlige debatten, noe som igjen er et angrep på selve Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Her heter det blant annet at det "påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale".

Slik sett er forfalskningene et angrep på selve demokratiet, som påtalemyndigheten har plikt på seg til å verne om.

LES HELE ANMELDELSEN HER: Straffbare overtredelser av åndsverksloven og straffeloven med hatefulle motiver og undergraving av pressefriheten

Presse- og ytringsfrihetseksperten Jon Wessel-Aas har tro på at politiet vil se alvoret i saken.

Enkelte lesere har advart oss om at anmeldelser etter åndsverksloven blir henlagt av politiet "før du rekker å si sykkeltyveri". Vi er klar over dette, noe som er grunnen til at den anerkjente pressejus- og ytringsfrihetseksperten Jon Wessel-Aas hos Bing Hodneland har hjulpet oss med å løfte saken dit den hører hjemme. 

For det er ikke til å legge skjul på at mange, også oppegående folk, nærmest har gitt opp å reagere i tilfeller som dette. Mens andre mener at det kan da umulig være ulovlig å kalle noen for araber.

Det er riktig.

Om du av en eller annen grunn ønsker å stille deg opp på en benk i parken og rope at AUF-leder Mani Hussaini er araber som vil innføre sharia i Norge, så har du sikkert full rett til det (bortsett fra at du avslører deg som en dust - han er så vidt jeg vet verken muslim eller araber, men syrisk kurder med bakgrunn fra en kristen privatskole).

Men det er altså ikke det denne saken dreier seg om. Og vi har godt håp om at politiet og påtalemyndighetene vil være enig med oss i det.