hits

Facebook er verstingen på falske nyheter

kommentarer
Verstingen Mark Zuckerberg vil gjøre mer for å stoppe spredningen av falske nyheter på Facebook.


Facebook-grunder Mark Zuckerberg la i natt ut en melding om et kommende verktøy der du selv kan avsløre falske nyheter i feeden din. Det er bra, for i en undersøkelse gjort av Medietilsynet mener det norske folk at det er Facebook som er aller verst. 

I kjent stil avslører ikke Zuckerberg for mye om hvordan det nye Facebook-verktøyet skal virke, bortsett fra at det vil ligge i toppen av nyhetsstrømmen din, og at du der vil få tips om hvordan du skal avsløre og flagge historier som er laget for å  bløffe eller villede deg.

- Å stoppe spredningen av falske nyheter er viktig for å bygge et informert samfunn. Vi vet at brukerne våre ønsker korrekt informasjon. Vi har mer arbeid å gjøre, men dette er et viktig skritt i riktig retning, skriver Zuckerberg i meldingen som du kan lese her.

Og dette kan man jo si passer bra, for tidligere denne uka la Medietilsynet fram en undersøkelse om hvordan det norske folk oppfatter spredningen av falske nyheter. Her peker  62 prosent på Facebook som selveste verstingen. 

62 prosent mener de oftest finner usann informasjon presentert som nyheter på Facebook. 21 prosent finner det i tradisjonelle medier.

En av forskerne bak undersøkelsen, medieviter Ida Aalen, sier til fagbladet Journalisten at følelser kan være et stikkord for å forstå hvorfor Facebook er verst: 

- Informasjon som vekker sterke følelser, sprer seg raskere. Det å dele noe i sosiale medier er ofte en impulsiv handling, og gir grobunn for falske nyheter fordi det er lettere å vekke sterke følelser hvis man ikke forholder seg til fakta, mener hun. 

Undersøkelsen forteller også at godt over halvparten av befolkningen (55 %) daglig eller ukentlig finner nyheter på nettet som de "ikke opplever som helt sanne".

Tilsvarende er det 45 prosent som daglig eller ukentlig finner nyheter som de tror er "funnet på, dvs bevisst usanne".  Jeg vil mene at dette rett og slett er oppsiktsvekkende, all den tid undersøkelsen bruker en tilsynelatende streng definisjon av hva falske nyheter er:

20 % (daglig) og 35 % (ukentlig) ser nyheter som oppleves som "ikke helt sanne". Tilsvarende tall for nyheter som er "bevisst usanne, dvs funnet på" er 15 % (daglig) og 30 % (ukentlig).

"Falske nyheter kan forklares som nyhetslignende saker som bevisst sprer usannheter, propaganda eller lignende. Hensikten kan blant annet være politisk motivert, å skape informasjonskaos, økonomisk vinning (clickbait) eller svindel. Falske nyheter ser ofte ut som vanlige nyhetssaker og kan være vanskelig å oppdage".

Om omfanget av falske nyheter virkelig er så stort at nesten halvparten av det norske folk blir plaget av det daglig/hver eneste uke, så får den nye faktasjekketjenesten Faktisk mye å gjøre.

En forklaring kan være at folk flest har laget seg sin egen definisjon av falske nyheter, uavhengig av hva undersøkelsen sier.

Eller så er ordet "propaganda" som er tatt med i Medietilsynets definisjon såpass vidt og åpent for tolkning at det truer med å ødelegge hele definisjonen. I en vanlig opphetet politisk debatt, hvem skal definere hva som er propaganda?

Heldigvis mener nesten halvparten av de spurte at de selv selv klarer å oppdage om en nyhet er falsk eller usann. Tiltroen til naboen eller andre lesere er ikke like stor. Bare litt over 20 prosent mener at andre er like flinke.

47 prosent er "veldig" eller "ganske" sikre på at de selv klarer å oppdage en falsk nyhet. Bare 22 prosent mener at andre klarer det.

Ganske mange forteller at de har vært med på å spre falske nyheter selv. 23 prosent mener at de en eller flere ganger har delt en nyhet som de senere fikk vite var funnet på. 

Mens litt færre, 15 prosent, innrømmer at de har delt en nyhet som de allerede på delingstidspunktet "visste eller mistenkte var usann". 

Fikk du med deg denne? Dette er ikke falske nyheter
Les også Gunnar Stavrum: Nå er jeg lei av falske nyheter