hits

En korrekt - og riv ruskende gal dom

kommentarer


At Mahad Abib Mahamud er dyktig i jobben som bioingeniør er ikke et bra nok argument for domstolen. Foto: privat.
 

Bioingeniøren Mahad Abib Mahamud ble ikke trodd, og tapte saken mot staten i Oslo tingrett. Jeg vil ikke argumentere mot dommen, men mener likevel det er riv ruskende galt å utvise en dyktig arbeidstaker som har bodd 17 år i Norge.

Stikkordet er foreldelse.

For ærlig talt, folkens. Han kom hit som 14-åring. Han var i begynnelsen av tenårene. Alene. La oss gå ut fra at tingretten har rett - at han faktisk løy. At han opprinnelig kom fra Djibouti, men diktet opp en historie om at han vokste opp i farlige Mogadishu i Somalia - rett og slett fordi han hadde hørt at det var det som måtte til for å få asyl i rike Norge. Det ville kanskje jeg også gjort.

Likevel: Om han løy, så er dagens dom i Oslo tingrett logisk og korrekt: Dommeren tror ikke på ham,, men mener at dokumentene og indisiene som er lagt fram gjør det overveiende sannsynlig at Mahamud opprinnelig er fra Djibouti. Da skal han utvises. Slik er loven.

Derfor mener jeg også at kritikken mot UDI og UNE har vært uberettiget. De har gjort det de skal gjøre. De fikk et tips om at her var en asylsøker som ikke hadde rent mel i posen, og som dermed måtte undersøkes, og det gjorde de. Å hetse saksbehandlere fordi de følger instruksen i jobben sin, er usaklig.

Rett mål for eventuell kritikk er tvert om politikerne og partiene på Stortinget.

Det er de som er lovgivere, og som nesten enstemmig har bestemt hvordan Utlendingsloven skal formuleres. Og loven er klar: Om du ikke snakker sant når du sender inn en asylsøknad, skal du utvises. Og det finnes ikke unntak for loven. Det hjelper ikke om du er flink i jobben din, eller på annen måte har gjort deg "fortjent" til å få bli her, som mange har argumentert med.

Det finnes ikke en lov for folk som har skaffet seg arbeid, og en annen lov for arbeidsledige.

Likevel er det lett å forstå de 40 000 som på ulik måte har demonstrert til støtte for bioingeniøren på Ullevål. For her er tydeligvis noe som skurrer i folks rettsoppfatning.

LES OGSÅ SOPHIE ELISE: Nå er det faen meg nok!

Men hva er det som skurrer? Hva er det som gjør at så mange reagerer på å sende ut en mann som har bodd her i 17 år?

Etter min mening er svaret enkelt: 

Jo, nettopp det at han har bodd her i 17 år.

For selvsagt burde også slike saker ha foreldelsesfrist. På samme måte som de fleste andre forbrytelser har det, bør også løgn i en asylsøknad kunne foreldes. På andre områder er det slik at jo mer alvorlig forbrytelsen er, jo lenger er foreldelsesfristen. Se for eksempel Straffelovens tabell under:


Kidnapping, grov vold og menneskehandel er foreldet etter ti år. Det samme gjelder grovt skattesvik og grove bedragerier. Kilde: Lovdata.

 

I dag er det slik at mord blir foreldet (*se korreksjon). Overfall og voldtekt blir foreldet. Og økonomisk kriminalitet blir foreldet. Men altså ikke løgn i en asylsøknad.

Som eneste parti på Stortinget har Miljøpartiet De Grønne i dag varslet et lovforslag om at statsborgerskap ikke bør kunne trekkes tilbake, selv om det er gitt på et uriktig grunnlag. Argumentet er at dagens ordning gir en slags A- og B-statsborgerskap.

Det er forsåvidt en prinsipiell begrunnelse, men som alle andre partier er uenige i. Også jeg synes det er er dårlig - fordi også dette så åpenbart vil stride mot manges rettsfølelse: En som har løyet seg til statsborgerskap, og som så blir avslørt etterpå, bør ikke automatisk ha skaffet seg en slags "immunitet" som aldri kan oppheves. Da er jo statsborgerskapet gitt på feil grunnlag.

Men stikkordet er igjen foreldelse.

Om en slik foreldelsesfrist ble satt til for eksempel ti år, som vil samsvare med grovt bedrageri, vil det gi et klart signal til utlendingsmyndighetene: Det er selvsagt de som forsøker å lyve seg inn , vi er mest opptatt av. Det er de som gir signaleffekt. Det vil også gi et kraftig signal til byråkratiet om å sette fart i saksbehandlingen, og til bevilgende myndigheter om å sette inn de ressursene som trengs for at ikke saker skal trekke ut i det absurde.

Da vil riktig nok noen juksemakere klare å komme seg unna.

Men det kan vi leve med, på samme måte som vi lever med at enkelte bedragere, menneskesmuglere, voldtektsforbrytere og mordere kommer seg unna.

 

Korreksjon: Jeg er gjort oppmerksom på at mord og voldtekt ikke lenger foreldes etter den nye straffeloven av 2015. Jeg fastholder likevel mitt poeng.

LES OGSÅ GUNNAR STAVRUM Tilgir grov vold men ikke asyljuks