hits

Ikke la deg lure på Kvinnedagen

kommentarer

Kvinnedagen
Kommunistiske kvinner demonstrerer
8. mars 1962
8. mars 1962 i Oslo: Politiet ga Norsk kvinneforbund tillatelse til å gå i tog med maks 15 deltakere - forutsatt at alle holdt seg på fortauet. Foto: Arbeidsbevegelsens arkiv.


Det er den internasjonale Kvinnedagen, og i år som i fjor og tidligere år vil mange komme ut med meldingen om at dagen er fullstendig overflødig - for kvinnekampen er jo allerede vunnet! Ikke la deg lure. 

Det er liten tvil om at vi her i Norge og Skandinavia lever i de mest likestilte samfunnene i verden. Juridisk er likestillingen sikret på nær sagt alle felt, og også på sosiale områder vil norske kvinner skåre svært høyt. 

LES OGSÅ: 7 gode sitater av kvinner

Likevel er det lett å finne skjevheter: 

  • Nesten 2 av 3 ledere i arbeidslivet er menn, og menn tjener i snitt 15 prosent mer enn sine kvinnelige kolleger.
  • Kvinner gjør fremdeles omlag dobbelt så mye husarbeid som menn, og det er fortsatt vanskelig for mange menn å ta full pappapermisjon.
  • Stigende seksuell trakassering i yngre årsklasser, ofte kamuflert som "uskyldig moro", sist eksemplifisert med russelåten fra Bergen med de festlige linjene "Si meg hvor mye må jeg betale for å få no' fitte her", for ikke å snakke om "Er du 13, er du med. Når du suger, så gå ned". 
  • Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og  æreskultur i innvandrermiljøene.

Særlig det siste har vært et forsømt område blant norske feminister, mye på grunn av den velkjente berøringsangsten overfor alt som kan tenkes å "krenke" religiøse minoriteter. Her er det særlig grunn til å heie fram Shabana Rehman Gaarder og de andre kvinnene i SeFF (Sekulær Feministisk Front), som for en måned siden varslet økt kamp mot den patriarkalske æreskulturen i et intervju i Nettavisen.


SEKULÆR FEMINISTISK FRONT (SeFF):  Bak: Anita Farzaneh, Ingalill Sandal, Tone Grebstad.Foran: Atefeh Moradi, Shabana Rehman Gaarder og Æsæl Manouchehri. Foto: Guro Holmene, Nettavisen.

 

Men så skal vi ikke glemme at kjønnskampen også går andre veien. Det finnes eksempler der det er gutter eller menn som sliter:

  • Det er flere gutter enn jenter som sliter på skolen. Mye tyder på at den norske grunnskolen er overfeminisert, og at undervisningen favoriserer jentene. Også på videregående er det guttene som dropper ut.
  • Mange barnefordelingssaker etter skilsmisser er en skam. Flotte familiefedre kan plutselig stå nesten uten rettigheter, og det fins flere eksempler på at menn også etter medhold i opprivende rettssaker står maktesløse i forhold til barna.
  • Det er fortsatt menn som har de farligste yrkene, og den laveste levealderen - ofte på grunn av stress eller overbelastninger.

Men selv om du er mann og føler deg urettferdig behandlet på ett av disse områdene: Ikke la deg lure til å tro at det er fordi kvinner ikke er undertrykt, eller at det ikke lenger er skjevheter mellom kjønnene i vårt likestilte samfunn.

Her er nok å ta tak i, for begge kjønn - og vi klarer det antakelig best sammen. 

Gratulerer med dagen!