hits

Utsetter kampen mot falske nyheter

kommentarer

Oslo 20170307.
Mediemangfoldsutvalget. Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utvalgsleder Knut Olav Åmås under presentasjonen. Mediemangfoldsutvalget leverer sin NOU: Det norske mediemangfoldet ? En styrket mediepolitikk for borgerne.
Utvalgsleder Knut Olav Åmås presenterte hovedpoenger fra utredningen, og overleverte denne til kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Utvalgsleder Knut Olav Åmås sammen med statsråd Linda Hofstad Helleland (H). Foto Scanpix.

I formiddag overleverte det såkalte Mediemangfoldsutvalget sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland. Herfra går rapporten rett ut i et stort politisk sort hull.

Det eneste som er sikkert med utvalgets innstilling er nemlig at kulturministeren og resten av den sittende regjeringen ikke rekker å gjøre noe som helst med den før valget til høsten. Hva som skjer etterpå, er det ingen som vet. 

De politiske realitetene står dermed i sterk kontrast til de politiske godordene som fulgte rapporten "Det norske mediemangfoldet" da den ble lagt fram i formiddag. Selv hevdet Helleland at det beste forsvaret mot falske nyheter er gode medier som både er etterrettelige og har midler til effektiv kvalitetskontroll.

Også utvalgsleder Knut Olav Åmås fortalte om et visst press under arbeidet med rapporten, der den alvorlige situasjonen for norske medier - med stadig nye nedskjæringer og kutt - nærmest utviklet seg "fra møte til møte". 

- Det haster, var den klare beskjeden fra utvalget.

Men noen hasteprosess legger departementet ikke opp til:

Først skal NOU'en med undertittel "En styrket mediepolitikk for borgerne" ut på tre måneders høring. Når høringen er over tar stortingsrepresentantene sommerferie, og så er det valgkamp. Og, som ett av utvalgsmedlemmene påpekte, det er svært få eksempler på at en ny regjering klarer å stable på beina en stortingsmelding i løpet av det første året. Realistisk kommer derfor kanskje ikke mediepolitikken på Stortingets dagsorden før vinteren 2019.

Nærmere 120 mediefolk var møtt fram for å se nærmere på sin egen framtid.  

 

Det er synd, for mange av forslagene kan ha muligheter for å sanke flertall også på Stortinget:  

Det største grepet er forslaget om å innføre fritak for arbeidsgiveravgift, et tiltak som vil koste 500-600 millioner - og som uten tvil vil styrke alle norske medier i konkurransen mot nullskattebetalende utenlandske selskaper som Google og Facebook.

Dette skal delvis kompenseres med justeringer av produksjonsstøtten, selv om det ikke på noen måte er snakk om noen "massakre" for de såkalte meningsbærende avisene Klassekampen, Dagsavisen, Nationen eller Vårt Land. Her er utvalget tvert om svært forsiktige, noe som kanskje er hovedårsaken til at utvalget kunne legge fram en enstemmig innstilling. 


Knut Olav Åmås varslet ingen revolusjon verken for Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen eller Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle. Foto: Scanpix
 

Mer nytenkende har utvalget vært når det vil gjøre NRK til en uavhengig stiftelse. Dette, sammen med ny finansieringsmodell, vil kunne gjøre statskringkastingen mer uavhengig av makthaverne og sittende regjeringer.

I tillegg foreslår utvalget tre nye tilskuddsordninger: 

Først en pott på 30 millioner kroner til innovasjonsprosjekter, deretter 20 millioner til "samfunnsviktig journalistikk" - og så 20 millioner til nyhetsmedier som er gratis. 

Men ingenting av dette vil vi altså se noe til før tidligst om et par år.

Riktig nok foreligger det en mulighet for at regjeringen kan nappe ut enkelttiltak, for eksempel forslaget om null-arbeidsgiveravgift eller forslaget om å gjøre NRK til stiftelse, og kjøre dem gjennom som enkeltsaker i Stortinget. Men slik handlekraft fra en avtroppende kulturminister er det ingen som venter.

I mellomtida kan jo vi i mediene fortsette krangelen om hva som er falske nyheter eller ikke. 

 

Merknad: Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen har vært medlem av utvalget ledet av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. Det har også NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, TV 2-sjef Olav T. Sandnes, direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening, styreleder Ivar Rusdal i Nordsjø Media, redaktør/daglig leder i Bø Blad Hilde Eika Nesje, siviløkonom og dr. oecon Ellen Altenborg og professor i medievitenskap Hallvard Moe.