hits

Blått lys for kontantstøtten

I går la det såkalte Brochmann 2-utvalget fram sin rapport om hvilke utfordringer innvandringen gir det norske samfunnet.

En av de mest innlysende konsekvensene av rapporten, og ett av de enkleste tiltakene, er å fjerne kontantstøtten.


Grete Brochmann kan få Sylvi Listhaug og Frp til å snu i spørsmålet om kontantstøtten. (Foto: Scanpix)
 

Kontantstøtten har vært under alvorlig ild også tidligere, men så seint som i 2014 sa gikk daværende barne-, og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) inn for å øke satsene i den omstridte ordningen.

I går åpnet nåværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fra samme parti for å vrake hele ordningen. Det kan bety at KrF blir stående isolert i dette for dem så viktige familiespørsmålet - og da kan det heldigvis gå fort.

I utgangspunktet er det jo en merkelig ordning at vi skal betale folk for å gå hjemme med barna sine, mennesker som vi ellers ønsker ut i arbeidslivet og inn i samfunnet.

Forsker Lars Høst i Statistisk Sentralbyrå skrev i Samfunnsspeilet i mai i fjor om hvordan særlig kvinner med innvandrerbakgrunn er hjemme mens barna er små (13-23 måneder). Nærmere bestemt 44 prosent med innvandrerbakgrunn, mot 17 prosent i den øvrige befolkningen.

Ifølge Høst er det store forskjeller mellom landene, der særlig pakistansk, marokkansk og somalisk bakgrunn utmerker seg.

De negative konsekvensene for integreringen er åpenbare:

For det første blir mange innvandrerkvinner gående hjemme uten mulighet til å bli kjent med norsk språk eller kultur. Kanskje gjelder dette særlig kvinner i sterkt patriarkalske kulturer, altså de vi aller helst ville hatt med oss ut i samfunnet.

For det andre blir en rekke småbarn holdt hjemme uforholdsmessig lenge, slik at heller ikke de blir kjent med jevnaldrende barn og norsk språk.

Også innvandrerne selv har pekt på dette problemet mange ganger. Like før jul var for eksempel Æsæl Manouchehri, styremedlem i organisasjonen Likestilling, integrering, mangfold (LIM) ute i mediene og pekte på sammenhengen mellom kontantstøtten og manglende integrering.  

(teksten fortsetter under bildet) 


Styremedlem Æsæl Manouchehri i LIM sier det samme som Brochmann-utvalget.  
 

Nå konkluderer Brochmann-utvalget med det samme. Dersom det kan få Sylvi Listhaug til å snu, er det oppløftende. 

Listhaug har tidligere stått på den kristen-konservative linjen som så gjerne vil promotere "valgfrihet" på dette området. Om hun nå som integreringsminister endelig ser at den samme valgfriheten faktisk gjør at mange familier "velger" å ikke la seg integrere, fortjener hun ros for det - selv om mange allerede er ute og kaller henne "vingle-Sylvi".

En fjerning av kontantstøtten vil antakelig ikke føre til at staten sparer penger isolert sett, fordi en barnehageplass uansett er dyrere enn den månedlige utbetalingen.

Å fjerne ordningen vil likevel gi langt bedre samfunnsøkonomi, om det samtidig ble satt inn tilstrekkelig språkopplæring og arbeidsmarkedstiltak.

 

Les også Gunnar Stavrum: God integrering er lønnsomt

 

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar