hits

Når nyhetene blir stadig likere

Dagsrevyen og Nyhetene TV 2 blir stadig likere, viser en undersøkelse. Det er ikke nødvendigvis bra for oss seere.

 
NRK Dagsrevyen og TV 2 Nyhetene kl 21.00 alle dager i uke 10 og 11. Kilde: Fire undersøkelser gjort av Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus. 

 

Det er Høyskolen i Oslo og Akershus som har gjennomført årets undersøkelse, som første gang ble gjort i 1993. Siden den gang har den vært gjentatt hvert sjuende år for å kunne se utviklingen på de to allmennkringkasterne.

Og de to konkurrentene nærmer seg stadig hverandre. Noen vil hevde at TV 2 er blitt mer "seriøs", andre at NRK er blitt mer "tabloid". Jeg vil tro at begge påstandene er riktige. Mest overraskende er nok at for første gang ligger krim-stoffet på topp også hos Dagsrevyen. 

Professor Kristin Skare Orgeret sier til Aftenposten at dette delvis kan forklares med at årets undersøkelse ble gjennomført de to ukene i mars da Breivik-saken gikk. Men også på andre områder er de to nyhetssendingene tilnærmet like. Sosiale spørsmål ligger på andreplass hos begge, med politikk på tredjeplass. 

Ellers er det verdt å merke seg at kvinneandelen i begge kanalene er steget med hele 9 prosentpoeng de siste sju åra, med TV 2 på topp. At politikk ser ut til å tape terreng i begge kanalene - og at klimaspørsmål nesten ikke dekkes av noen av dem. 

Undersøkelsen er viktig og aktuell akkurat nå fordi Regjeringen snart skal svare på hvordan fullverdige nyhetssendinger fra TV 2 skal sikres i åra som kommer. 

Og på kort sikt er undersøkelsen bra for TV 2, fordi den viser at den kommersielle kanalen i høy grad klarer å konkurrere med statskanalen.

Men på lengre sikt er undersøkelsen urovekkende. 

Selve grunnlaget for TV 2 var å lage et alternativ til NRK, og i starten var det ingen problemer med å se tydelige forskjeller på de to nyhetsleverandørene - både når det gjaldt geografi og dramaturgi og redaksjonelle prioriteringer. 

Dette var utvilsomt en fordel for seerne, som nå fikk et langt større mangfold å velge mellom. Og samtidig som TV 2 var eksperimentelle, gjorde den økte konkurransen at det noe sedate NRK tok seg kraftig sammen.

Nå, mer enn 20 år senere, er både Dagsrevyen og TV 2 Nyhetene blitt langt mer profesjonelle, i takt med både generelle kvalitetskrav og "det folk vil ha". Men dermed har også mye av "alternativet" - både for folk flest og for politikerne - forduftet.

Riktig nok kan TV 2 si at med Nyhetskanalen er alternativet blitt tydeligere enn noen gang.

Men når det gjelder hovedsendingene kan vi paradoksalt nok spissformulere og si at jo bedre Nyhetene TV 2 er blitt, jo mindre er behovet blitt for en alternativ nyhetssending.

 

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar