hits

Professorer til salgs i tv-krigen

Det går en historie om den legendariske gammelredaktør Arve Solstad i Dagbladet. En journalist hadde nettopp fortalt at en professor mente slik og slik om en sak, uten at det gjorde nevneverdig inntrykk på "Storoksen":

- Det er da ikke noe å bry seg om. Det er bare å ringe en professor som mener det motsatte!


MOTSATT KONKLUSJON: TVNorge-sjef Harald Strømme og TV 2-sjef Olav T. Sandnes med hver sine "vitenskapelige" rapporter om allmennkringkasteroppdraget.

 

Arve Solstad døde i juni år, men poenget hans er like godt for det. I disse dager får vi det illustrert i kampen om TV 2, eller rettere sagt kampen om allmennkringkasteroppdraget.

I går kunne Kampanje fortelle om en rapport fra to professorer ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Rapporten går langt i å hevde at statsstøtte til en "lineær reklamefinansiert allmennkringaster" i Bergen er bortkastede penger.

I følge professorene vil slik statsstøtte like gjerne gå til økt utbytte for danske Egmont, kjøp av dyr tv-sport eller satsing på betalingstjenesten Sumo.

"En indikasjon på dette er at avtalene TV 2 tidligere har hatt, ikke har hindret nedbygging av allmennkringkasterfunksjonen. Blant annet har vi de siste årene sett en betydelig reduksjon av debattprogrammer på TV 2. Videre har journalistiske oppgaver blitt flyttet fra Bergen til Oslo", skriver professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros.

Som også hevder at TV 2 har drevet elendig kostnadskontroll de siste årene, og at kostnaden med nyhetsproduksjon er betydelig overdrevet.

Så dukker jo spørsmålet opp: Er det virkelig en vitenskapelig rapport som hevder dette, eller er det TVNorge-sjef Harald Strømme i Discovery Networks?

Spørsmålet er relevant, fordi det er TV 2s hovedkonkurrent TVNorge og dets eier som står bak rapporten. Det er de som har bestilt den fra NHH, og det er de som har betalt for den. Det gjorde de nok fordi TV 2 for to år siden betalte for en liknende rapport fra NHH.

Den var laget av en tredje professor ved Handelshøyskolen, eller rettere sagt en første, og den hadde nøyaktig motsatt konklusjon:

Den fortalte hvor utrolig dyrt det var å lage tv-nyheter fra Bergen, og hvilken utrolig fordyrende hemsko det var for TV 2 å måtte lage nyheter - i motsetning til for eksempel sin erkerival TVNorge, som droppet nyheter for flere år siden. Og derfor: hvor utrolig viktig det var at staten ga rikelig med statsstøtte til nettopp TV 2 for at de skulle kunne utføre allmennkringasteroppdraget.

Den gangen beskyldte jeg professor Trond Bjørnenakk og rapporten hans for Mor Nille-logikk i bloggen TV 2 er en sten.

Jeg syntes også det var rart at Norges Handelshøyskole lar seg bruke på denne måten.

Så hører det med til historien at TVNorge-sjef Harald Strømme og rapporten hans akkurat rekker de siste møtene i det såkalte Mediemangfoldsutvalget, som allerede mandag skal sende sine konklusjoner til kulturminister Linda Helleland. Her sitter for øvrig Strømme selv, sammen med både TV 2-sjef Olav T. Sandnes og NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen - sammen med vår egen Gunnar Stavrum m/ flere.

Og hvem vet: kanskje er det slik at de to rapportene "jämnar ut sig", og utfyller hverandre og dobler innsikten til utvalget. Eller så kanskje velger utvalgsleder Knut Olav Åmås å kaste begge rapportene i søpla. 

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar