hits

Derfor ble Nettavisen frikjent i PFU

Lederen i Pressens faglige utvalg (PFU) Alf Bjarne Johnsen sa det slik ved avslutningen av saken om Nettavisen og MDG i formiddag:

- Jeg har opplevd en klar forventing i offentligheten om at PFU nå skulle ta bloggeren for den sterke ytringen om "norgesrekord i arroganse". Men dette er helt soleklart innenfor hva det er lov å mene.


Faksimile av forsiden i Nettavisen om kvelden 15. mai - natten før 1. pinsedag.
 

Klagebehandlingen mot Nettavisen har bakgrunn i Jarle Aabøs blogg Har hun satt norgesrekord i arroganse? fra 15. mai i år. Ordet "hun" ble senere byttet ut med "MDG" i tittelen. 

Bloggen omhandlet miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, men det var Nettavisen-leser og SV-politiker Thor Egil Braadland som klaget avisen inn. På grunn av reglene måtte derfor Berg samtykke til at klagen ble behandlet. Det gjorde hun. Nå har begge tapt i PFU etter behandlingen i dag. 

Bakgrunnen var et brev til miljøbyråden fra bystyrerepresentant Hermann Kopp (H), der han var sterkt kritisk til det han mente var mangelfull merking av en ny MC-parkeringsplass ved Rådhuset - hvor 2800 bilister var blitt bøtelagt i løpet av noen få måneder. 

Aabø mente svaret fra Berg var såpass arrogant at det kvalifiserte til deltakelse i et norgesmesterskap, samtidig som han hevdet at det var det sittende byrådet som hadde innført parkeringsordningen. Dette viste seg seinere å være feil, ordningen ble innført av forrige byråd - noe Aabø rettet opp i bloggen MDG hadde snudd likevel. Også Nettavisen brakte en sak om morgenen 1. pinsedag med MDGs versjon. 

Nettavisen er enig i at siden bloggen til Jarle Aabø ble publisert på Nettavisens front, så har Nettavisen redaksjonelt ansvar for hva som står i den.  Det betyr at det er Nettavisens ansvar å kvalitetssikre faktaopplysningene i bloggen. Det er også Nettavisens ansvar å innhente kommentarer eller eventuelt samtidig tilsvar dersom det framkommer "alvorlige beskyldninger". 

Her er det ingen uenighet mellom Nettavisen og klageren.

Uenigheten består i om det er greit å mene at noen deltar i et norgesmesterskap i arroganse. Og om hvor alvorlig den påpekte feilen er, og hvor raskt den ble rettet opp.

Om det første punktet var det ingen uenighet i PFU: Som toppolitiker må du tåle sterk kritikk, og Aabø var i sin fulle rett til å mene at Berg var arrogant. Det har ingen stor betydning for eventuell arroganse at det var forrige eller nåværende byråd som innførte ordningen. Det sittende byrådet er like fullt ansvarlig for praktiseringen av den.

Så til hvordan feilen ble rettet opp: Samtidig som bloggen ble publisert, sendte vaktsjefen i Nettavisen en forespørsel til Miljøpartiet De Grønne om de ville kommentere den sterke meningsytringen. Det ville ikke partiet, og svarte at "Vi kommer tilbake til dere i morgen". 

Senere på kvelden ble feilen om hvem som hadde innført ordningen påpekt av samboeren til byråden, Eivind Trædal, på Facebook og via sms. Hans påstand var naturlig nok vanskelig å få verifisert om natten, men på bakgrunn av Facebook-meldingen ble artikkelen MDG slår tilbake etter kritikk fra Jarle Aabø publisert på morgenen 1. pinsedag. 

Noen timer senere ble saken oppdatert, da tidligere samferdselsbyråd Guri Melby, også hun via Facebook, bekreftet at det var hun som hadde innført ordningen.

Men hvem som har innført ordningen er altså ikke avgjørende for Aabøs rett til å mene at Berg er arrogant. Det er fortsatt hun som er ansvarlig for ordningen, og det er fortsatt hun som har sendt brevet Aabø mener er så arrogant.

Som utvalgsmedlem Henrik Syse sa det:

- Jeg har stor sympati for klagen, men jeg finner ikke hvordan Nettavisen skal kunne dømmes uten at det ville bli en vesentlig innsnevring av ytrings- og pressefriheten i Norge.

Og siden Nettavisen hadde gjort det vi kunne for å rette opp feilen så raskt som mulig, og at MDG hadde kommet rikelig til orde, ble avisen frikjent på alle punkt: Nettavisen har ikke brutt god presseskikk. 

 

#PFU #presseetikk #blogg #MDG #ErikStephansen #Nettavisen

  

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar