hits

Nå må vi støtte de sekulære muslimene

kommentarer

Av og til går verden tilsynelatende framover. I dag ba for eksempel Stortinget regjeringen om å utrede muligheten for å trekke økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til lovbrudd eller tar imot utenlandsk finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter.


SV-leder Audun Lysbakken har lenge hatt en påfallende motvilje mot å kritisere muslimske mørkemenn. Lovforslaget markerer kanskje en slutt på det. Foto: SV. 
 

Forslaget kom fra SV-leder Audun Lysbakken og SV-represesentant Karin Andersen, og i begrunnelsen sier Lysbakken at vi den siste tida har sett mange modige jenter, stort sett med muslimsk bakgrunn,  som har stått fram i offentligheten og fortalt om sosial kontroll og bedt politikerne ta et oppgjør med æreskultur og konservativ religion.

Mange vil nok si "velkommen etter".

Og det er fristende å sitere Nettavisens ikke-religiøse toppblogger Mina Bai - som i går kom med følgende utblåsning på Facebook:

"Når vi skriver om hatet til homofile, får vi det ikke delt av venstresida. Men når en muslim gjør det, plutselig er de interessert og deler. Når vi snakket om ærekultur (og det har vi snakket om lenge), ingen hører på. Når et par muslimske jenter gjør det, plutselig er det på agenda. Klovner!"

Det er lett å forstå frustrasjonen til Bai, som selv har flyktet fra et muslimsk redselsregime i Iran. Jeg er enig i kritikken hennes av SV-leder Audun Lysbakken og resten av norsk venstreside. De har lenge hatt en påfallende vegring mot å kritisere islamske mørkemenn.

Når jeg likevel velger å rose SV for forslaget, er det ut fra det enkle prinsipppet om bedre sent enn aldri. Ingenting hadde vært bedre om også norsk venstreside snart kunne begynne å bruke de stolte tradisjonene fra Arnulf Øverland til å rette den samme selvfølgelige kritikken mot islam som mot den tiende landeplage kristendommen.

Men når det er sagt, har jeg ingen tro på at lovforslaget vil føre fram. Det er på grunn av den rent prinsipielle siden av saken: Ytringsfriheten er en av de mest fundamentale rettighetene i et liberalt samfunn. Trosfriheten likeså. Din tanke er fri. Det må vi alltid holde fast på.

For ganske fort dukker spørsmålene opp: Er det nok å mene at homofile bør steines, eller må man aktivt oppfordre til steining for å miste statsstøtte? Og er det nok å mene at kvinner skal tie i forsamlingen, eller må man aktivt forby dem å snakke?

For det er jo grenselandet som er vanskelig. Bare se på problemene det norske rettssystemet har hatt for å få dømt Krekar.

Men her kommer det viktigste:

Når regjeringen nå får pålegg om å begynne å forberede et forslag for å kunne trekke statsstøtte til ekstreme organisasjoner, vil den åpenbare løsningen tre tydeligere fram. Nemlig å fjerne all statsstøtte til religiøs virksomhet. Med den enkle begrunnelse at det du tror på er en privatsak. Du skal ikke ha statsstøtte for å praktisere religionen din. Den får du finansiere selv.

Arbeidet med et slikt lovforslag vil også øke fokuset på den årelange, misforståtte støtten til de mange religiøse gruppene som liksom skal representere muslimer i Norge. Ett eksempel er Islamsk Råd, som krangler slik at de knapt klarer å representere seg selv. Et annet er ekstremistene i Islam Net - som krever garantier for fordelaktig omtale for å snakke med journalister.

Sannheten er at mange norske muslimer ikke er mer muslimer enn du og jeg er kristne. Statistikken viser at av 106 000 muslimer i Norge er bare 60 000 knyttet til en moske eller et trossamfunn. 46 000 av dem har aldri vært knyttet til en eneste moske.

Det vil si nesten halvparten.

Og så har du rett i at det fremdeles er et stykke igjen til at den jevne muslim våger å stå opp mot de religiøse mørkemennene. Det er kanskje på grunn av den uforholdsmessige posisjonen norske myndigheter har gitt moskeene i integreringsarbeidet.

Det kan det kanskje bli en slutt på, når til og med SV synes å ha våknet fra sin tornerosesøvn. Uansett er det nå på tide å gi aktiv støtte til de ateistiske eller sekulære muslimene, de som ønsker å leve i et moderne, liberalt samfunn.

Ett eksempel er organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold), med Nettavisen-blogger Mahmoud Farahmand i spissen

Et annet er det nystartede Senter for Sekulær Integrering (SSI), som blir ledet av psykiater Shahram Shaygani og Shakeel Rehman - broren til den mer kjente komiker og Krekar-løfter Shabana Rehman.

Etter hvert kan det komme flere organisasjoner.

Først når disse får tilstrekkelig moralsk og økonomisk støtte kan vi håpe på et skikkelig løft i integreringen.