hits

Egentlig burde vel terroristen sture litt MER

Hva er det egentlig terroristen innbiller seg - at han skal sitte på åpen anstalt på Bastøy sammen med hyggelige medfanger på fredagskvelden å se på Nytt på nytt?


Terroristen viser ingen tegn til anger. Ingen tegn til erkjennelse av hva han har gjort. Foto: Åse Liserud, Scanpix.


Slik ordla han seg IKKE, advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor, da han begrunnet hvorfor søksmålet som Anders Behring Breivik har anlagt mot staten er grunnløst og må avvises. Men meningen hans er noenlunde den samme:

- Det er ubehagelig, og det skal være ubehagelig, å sone en langvarig straff. Det er meningen. Og det er Kriminalomsorgens oppgave å sørge for at straffen gjennomføres, sa han.

Og her er vi jo ved kjernen i rettssaken som denne uka pågår i fengselet i Skien. Hvor går skillet mellom legitim straff og umenneskelig og nedverdigende behandling?

Les også: Nazihilsen til sine venner

Les også: Derfor vil vi vise ferske bilder av terroristen

Tidligere i formiddag førsøkte terroristens advokat Øystein Storrvik å vise at  det er det siste som er tilfelle. Etter pausen er det Emberstad som har lagt  premissene:

- Saksøker har vist at han kan planlegge grusomme og spektakulære voldshandlinger over lang tid. Han mener at målet helliger alle midler. Breivik er kort og godt en svært farlig mann. Dette er bakgrunnen for at han soner sin straff på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende.

Emberland viser til at i en sivilsak er det saksøker som har bevisbyrden. Likevel går han systematisk gjennom vilkårene Breivik soner under:

(teksten fortsetter under bildet) 


Før rettssaken startet hilser terroristen på statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland ved regjeringsadvokatens kontor. Foto: Åse Liserud, Scanpix.
 

Både på Ila og i Skien har terroristen hatt opptil tre celler å bevege seg på. Han beveger seg fritt uten håndjern inne på cellene. Han har tilgang til modifisert pc, og har hatt telefonsamtaler med en venninne. Han har esøk av ekstrern samtalepartner hver 14. dag. I tillegg samtaler med voktere, sykepleier og psykiater

Etter eget ønske har han begynt på bachelor i statsvitenskap. I desember 2015 tok han to eksamener. I mai 2016 skal han ta en examen philosophicum.

Han har selv avslått å ha kontakt med familie og venner som ikke støtter hans ideologi. Til gjengjeld har kriminalomsorgen foreslått to besøksvenner fra Røde Kors. Det var han ikke interessert i, fordi Røde Kors har forbindelser til regjeringen som styrer landet.

Han har avslått deltakelse i innebandy med ansatte, han er mer interessert i en spillkonsoll. Enkelte monteringsoppgaver er under hans verdighet, men han godtok besøk av en prest med gave til jul. Da var han med å bygge pepperkakehus.

Ja, han er blitt nakenvisitert flere ganger, av sikkerhetsgrunner. Og han er ilagt streng brev- og besøkskontroll - noe advokat Adele Mestad hos regjeringsadvokaten går grundig gjennom seinere på dagen.

Det mest drepende ved Emberlands gjennomgang er når han leser høyt fra ulike rapporter.

Dette er enten offisielle rapporter fra fengslet, eller journalrapporter fra sykepleiere, voktere og pysikatere som har snakket med ham.

Her kommer det fram at det i liten grad kommer fram tegn på isolasjonsskader.

Tvert om forteller terroristen ofte at han har det fint. Særlig i Skien er han overrasket over hvor bra han har det.

Riktig nok rister ABB intenst på hodet mens Emberland leser høyt fra rapportene, hvor det stort sett skrives at fangen er frisk, i god form, og i godt humør.

På ett tidspunkt på Ila skrives det at han er blitt mer "glemsk", men det går over.

Seinere forteller Breivik selv i rapportene at han er redd for å få skader. Han klager over "isolasjonshodepine". Dette oppleves som en hette over hodet, og det hjelper ikke med medikamenter. Men i desember forteller han at dette er bedret, og at han nå klarer å konsentrere seg om eksamensoppgavene.

I en av journalene er det refert en samtale der terroristen beskriver nærmere skadene han er redd for. Han har opplevd nedstemthet og manglende motivasjon. Han blir spurt om det å sture er en riktig beskrivelse. Ja, det er det. Han er redd for å sture.

Da stopper jeg opp, og stusser. Jaha - Anders Behring Breivik er redd for å bli sittende og sture.

"Alminnelig rettsfølelse" er et vanskelig begrep. Det blir ofte brukt som et skjønn over hvordan folk flest oppfatter en dom. Er dommen i tråd med sunt bondevett, hva vi synes er rett og rimelig?

Etter å ha hørt på begge innledningsprosedyrene er min forståelse av "alminnelig rettsfølelse" at terroristens soningsforhold er rimelige, ja at han kanskje til og med har det i overkant bra nok.

Han viser ingen tegn til anger. Ingen tegn til erkjennelse av hva han har gjort. Og selvsagt - i tråd med rettsstatens prinsipper skal vi være forsiktig med å komme med konklusjoner før dommen er falt. Etter første dag er det likevel fristende å si:

Egentlig burde vel terroristen sture litt mer.

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar