hits

Farlig spill i asyldebatten

I dag går høringsfristen ut for regjeringens foreslåtte innstramminger i utlendingsloven. Kanskje er det den egentlige grunnen til at retorikken rundt flyktninge- og asylpolitikken har gått slik av skaftet de siste dagene og ukene.


Aina Stenersen og Christian Tybring-Gjedde er forhandlingskort i et farlig spill. Foto: Oslo Frp/Nettavisen

 

En gang til våren skal nemlig regjeringen komme med sitt endelige forslag til innstramminger i asylpolitikken. Og i forkant av vanskelige forhandlinger er det en velkjent taktikk å sende ut "ytterfløyene".

Logikken er enkel: Innad i Høyre og Frp er nok de fleste enige om tiltakene i innstrammingspakken som ble vedtatt før jul. Men ute på høyrefløyen har Frp en sterk gruppering som mener at tiltakene ikke gikk langt nok. På den andre siden mener støttepartiene KrF og Venstre at innstrammingen gikk altfor langt.

Jeg mener det er i dette lyset vi må lese det voldsomme forslaget fra Oslo Frp før helga. Ikke bare vil påtroppende leder Aina Stenersen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sende alle asylsøkere rett til lukket mottak. De vil også ta fra asylsøkere rett til fri rettshjelp. For å understreke motstanden mot integrering vil Tybring-Gjedde heller ikke lære flyktninger norsk. 

Svaret fra den andre siden kom umiddelbart. Og til Nettavisen i dag sier for eksempel Venstres pressesekretær at Tybring-Gjedde er en ekstremist som ingen på Stortinget tar seriøst.

Men sannsynligvis er det heller ikke hensikten.

Hensikten for den "moderate" delen av Frp er å kunne vise til disse ytterliggående forslagene - for deretter å oppnå enighet rundt innstrammingsforslag som da tross alt framstår som moderate. Dermed kan også Venstre og KrF prise seg lykkelig over at innstrammingene "tross alt ikke ble verre enn de ble".

Jeg tror ikke et øyeblikk at Siv Jensen ønsker å sende alle asylsøkere rett i fengsel eller frata dem retten til advokat i møtet med den norske staten.   

Men det kan se ut som om partiledelsen av taktiske grunner nå godtar at ytterfløyen kommer med forslag som i realiteten vil gjøre oss til en politistat dersom de skulle bli gjennomført.

Jeg mener at dette spillet er farlig, fordi det skaper ytterligere polarisering i en debatt som framfor alt trenger samling - ikke mer splittelse.

Jeg tror også det er ganske unødvendig. På Stortinget er det bred enighet om at det er nødvendig med innstramminger. Meningsmålinger viser også at de fleste innstrammingene har det norske folk bak seg.

Derfor undrer jeg meg over to ting:

Når så mange er enige i innstrammingsforslagene, hvorfor benytter ikke Frp-ledelsen anledningen til å virke samlende for nasjonen i en vanskelig tid? 

På den annen side: Hvor lenge skal støttepartiene Venstre og KrF fortsette å protestere for all verden, men følge villig med på ferden?  

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar