hits

All PR er dårlig PR?

All PR er god PR, sies det - men nå får uttrykket motbør av bransjen selv. I følge Kampanje vurderer det norske PR-byrået Dinamo PR nemlig å skifte navn.


Komiske Ali, eller Mohammed Said al-Sahhaf, var informasjonsminister for Saddam Hussein under Irak-krigen. Foto: YouTube.

 

Årsak? Jo, fordi PR-bransjen i følge prosjektdirektør Berly Lund Grønning i Dinamo PR har fått så dårlig rykte at all PR er blitt dårlig PR.

- Man begynner å bruke litt andre begreper enn «PR-rådgivere» rundt om i bransjen. Det er kanskje et tegn på at PR-begrepet etter hvert har fått veldig mange slag, sier hun.

Så vil kanskje enkelte innvende at PR- og kommunikasjonsbyråene kanskje heller burde gjøre noe med tilliten til bransjen, enn å bytte navn, og det er saktens et poeng.

I en undersøkelse som samme Dinamo PR nylig har presentert, viser det seg at reklamebransjen ligger nederst med 13 prosent, mens den omtalte PR- og kommunikasjonsbransjen bare scorer så vidt høyere - 15 prosent.

Til sammenlikning har hele 60 prosent av alle nordmenn tillit til at myndighetene våre handler til vårt felles beste. 57 prosent har tillit til våre frivillige organisasjoner, mens næringslivet generelt får tillit av 33 prosent.

Nå skal ikke vi i pressen snakke alt for høyt om disse tallene. Den samme undersøkelsen viser nemlig at bare 35 prosent har tillit til mediene.

Det er et lavt tall, og et tydelig signal om at det noe pompøse snakket om pressens "samfunnsoppdrag" kanskje ikke alltid blir forstått.

Les mer om undersøkelsen her:

Men en navnediskusjon er i bunn og grunn en språkdiskusjon, og da er det spennende å observere hvordan vårt daglige arbeidsredskap forandrer seg:

For ikke lenge siden hadde de fleste bedrifter og større organisasjoner sin "PR-sjef". Etterhvert fikk de "informasjonssjefer", og deretter "kommunikasjonssjefer", fordi informasjon ble for "enveis". Informasjonsstrømmen skulle jo gå begge veier - og kommunikasjon høres jo mye flottere ut, ikke sant?

Til og med First House vil jo bare ha bedre kommunikasjon mellom norsk og kinesisk næringsliv.

For mange vil nok PR i dag være nærmest synonymt med reklame - eller kanskje til og med en litt lurere form for reklame enn den du ser tydelig i betalte annonser. Det er derfor en helt forståelig navneprosess de driver med i Dinamo om dagen, til tross for at det gammeldagse begrepet PR faktisk er ganske presist:

Public relations betyr jo bare at bedriften eller organisasjonen skal ha et (helst godt) forhold til samfunnet. Det er både et nyttig, legitimt og edelt formål. 

Men språkets innhold og mekanismer er vanskelig å gjøre noe med, og enda vanskeligere å bli klok på. Bare se på det engelske ordet handicap.

For ikke mange år siden ble en hel gruppe mennesker i Norge kalt handicappede. Etter en stund var det mange som mente at det var diskriminerende, og gikk over til å kalle dem funksjonshemmede. Helt til også det ble ansett som belastende.

For å være helt sikre på ikke å såre, er det derfor mange i dag som snakker om mennesker med særskilte utfordringer - eller mennesker med ulike støttebehov.

Deres egen organisasjon, derimot, tar det ikke så nøye. De kaller seg Norges Handikapforbund.    

 

 

 

#kommunikasjon #medier #nettavisen #erikstephansen #dinamo

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar